Toggle חפש

  1. ראשי
  2. ...
  3. בונים את העתיד
  4. מגוון רחב של פעילויות

מגוון רחב של פעילויות

יוניליוור מובילה את תחום המחקר והפיתוח העולמי. צוותי הפיתוח והמחקר שלנו ממוקדים ביצירת מוצרים ייחודיים חדשים בעלי תועלות מוכחות המתאימים לצורכי הצרכנים.

יסודות מדעיים

בצד אחד של הסקאלה, אנו מחפשים אחר טכנולוגיות חדשות, חוקרים יישומים אפשריים ויוצרים שיתופי פעולה עם מומחים חיצוניים. מאידך, אנו מתאימים מוצרים עבור השווקים המקומיים; מיזמים אלה אורכים לעתים בין שישה לתשעה חודשים. שני צידי הסקאלה חשובים במידה שווה עבור עתיד העסק שלנו. בין לבין אנו עסוקים גם בפעילויות הפיתוח היומיומיות.

לספק התקדמות פורצת דרך

מחקר פורץ דרך הוא הבסיס עליו בנויה תוכנית הפיתוח והמחקר של יוניליוור. מחקר זה מתבטא במספר אופנים. לדוגמא – מחקרים המתרכזים בתחום מוצר אחד או פרויקט ארוך טווח, יועילו גם למגוון רחב של מותגים אחרים של יוניליוור. תחום המחקר השלישי סובב סביב חמש פלטפורמות מדעיות, העוטפות את טווח הדיסציפלינות ההכרחיות ליצירת מוצר חדשני.

חמש פלטפורמות אלה הן: "מדידה מתקדמת ומידול מידע", "ביומדע", "תזונה ובריאות", "תחושה, תפיסה והתנהגות" ו- "חומרים מובנים ומדעי עיבוד". תפקידן הוא לבסס שותפויות עם מוסדות אקדמאים וחברות מתמחות, בתחומים בהם קיים פוטנציאל להפיק חידושים הקיימים בשוק. בתמצית, פלטפורמות אלה מספקות קווי אופק חדשים עבור מוצרי ומותגי יוניליוור.

נקודת מיקוד עבור מדעני יוניליוור ברחבי העולם

פלטפורמות אלה משמשות גם כנקודת מיקוד עבור 1300 המדענים הממוקמים בששה אתרי הפיתוח והמרכז שלנו בארה"ב, בריטניה, הולנד, הודו וסין. כאשר אנו מרכזים יחד את מגוון המוחות מהמיקומים השונים ומפגישים אותם תחת קורת גג מדעית אחת, אנו למעשה ממנפים את הכוח הגלום באסופת המוחות לכדי יעילות מקסימאלית. כל אחד עובד בצוותים בפרויקטים רב-תחומיים. אנשים בודדים מתחומים שונים משלבים כוחות כדי לפתור סוגיה מדעית מסוימת.

פלטפורמות אלה הן כמו עדשות מיקוד, דרכן אנו רואים את עולם המדע והטכנולוגיה. הן ברמה הפנימית והן ברמה החיצונית. הן הליבה של המחקרים העמוקים והמאתגרים ביותר שלנו.

חזרה למעלה