Toggle חפש

  1. ראשי
  2. ...
  3. חדשנות ביוניליוור
  4. איך אנו עובדים

איך אנו עובדים

שיטות העבודה שלנו משלבות מספר גורמים שמטרתם לייצר את המוצרים הטובים ביותר עבור הצרכן תוך התחשבות בסביבה.

מחקר ופיתוח – מוצרים שמתאימים ללקוח

אנו מעסיקים יותר מ-6,000 מומחי פיתוח ומחקר, הפרושים בשישה מרכזי מחקר גלובליים, 13 מרכזי פיתוח מוצרים גלובליים, ובצוותי פיתוח ויישום מקומיים במדינות שונות.

לבדל, לספק, לשמר ולצמוח

המשימה שלנו במחקר ופיתוח היא "לבדל, לספק, לשמר ולצמוח". משמעות הדבר היא יצירת מוצרים ייחודיים עם יתרונות מוכחים, העונים לצרכים אמיתיים של הצרכן. בעשותנו כך, אנו גם תורמים לצמיחתה המתמשכת של יוניליוור.

אג'נדה מחקרית

התהליך מתחיל בהגדרת האג'נדה של מרכזי הפיתוח והמחקר. בתהליך זה אנו מביאים בחשבון את האסטרטגיות המובילות את המותגים והקטגוריות שלנו, כמו גם את התחומים שהם מעבר לקטגוריות, כגון התועלות העיקריות עבור הצרכן והכלים המדעיים והטכנולוגיים העומדים לרשותנו. תחומי מחקר רחבים אלה מוגדרים על-ידי מועצת המנהלים של יוניליוור.

מחקר עולמי

המדענים שלנו מגששים אחר רעיונות ותגליות מדעיות חדשות ומשלבים את המחקרים הרלוונטיים בתחומי המחקר הרחבים שלנו. הם גם מוודאים כי הממצאים המופקים מהפרויקטים ארוכי הטווח שלנו, מוטמעים בפרויקטים קצרי הטווח שלנו.

פיתוח מוצרים עולמי

מרכזי פיתוח המוצרים העולמיים שלנו אחראים לעיצוב המוצר ושילוב ממצאים מדעיים עם קריטריונים אחרים כמו למשל ביצועי המוצר, יציבותו, אריזתו ועלותו.

פיתוח ויישום אזורי וארצי

צוותי הפיתוח והיישום המקומיים מביאים חידושים ושיפורים לאזור, לארץ ולמפעלים שתחת תחום אחריותם. זה כולל התאמה של נוסחאות ייצור של מוצרים, כדי לאפשר שימוש בחומרי גלם מקומיים; התאמת תהליכי ייצור למפעל ספציפי; התאמת מוצרים לדרישות התזונה של הצרכנים המקומיים; והתאמת המוצרים לתקנים של האזור. צוותים אלה גם מספקים משוב לצוותי הפיתוח הגלובליים (למשל, העדפות הטעם על המקומיים).

עבודה עם שותפים חיצוניים

לכל אורך תהליך המחקר והפיתוח, אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם מוסדות אקדמיים וגופי צד שלישי, כגון ספקים, כדי להבטיח גישה מרבית למדע וטכנולוגיה, בתוך ומחוץ ליוניליוור. למשל, המרכז שלנו למידענות מולקולארית, שנוסד בשיתוף עם אוניברסיטת קיימברידג'. שותפות זו זכתה להכרה רחבה בעולם כמודל לעבודה משותפת של אקדמיה ועסקים תוך יצירת תועלת הן לעולם המדע, הן לעסקים והן לצרכנים.

חזרה למעלה