Toggle חפש

  1. ראשי
  2. ...
  3. מדע וטכנולוגיה
  4. איך זה לעבוד כאן

איך זה לעבוד כאן

יצרנו ביוניליוור אווירה בה אנשים מלאי אנרגיה, יצירתיות ומחויבות עובדים יחדיו כראשי צוותים וכחברי צוותים להשגת מטרות שאפתניות. האנשים שלנו להוטים להשיג הישגים, שואפים תמיד לתוצאות מצטיינות ובונים מערכות יחסים יעילות בתוך ומחוץ לחברה.

המרחב לפרוח

מדיניות גיוס העובדים שלנו היא מדיניות גיוון, הן בתרבות והן ברקע. אנו תומכים תמיד ביחיד הפועל למימוש הפוטנציאל שלו ומכירים בערך של "שונה". כעסק המשרת מיליוני צרכנים שונים ומגוונים בכל רחבי העולם, אנו רוצים להציע מגוון רחב גם במקום העבודה שלנו.

הזדמנויות אמיתיות

אנחנו כבר אחת מהחברות המצליחות ביותר בעולם למוצרי צריכה ויש לנו תוכניות שאפתניות להמשיך ולצמוח. הזדמנויות חדשות נפתחות תמיד במהלך הפיתוח וההתרחבות שלנו ומספקות לנו מרחב לממש את הפוטנציאל באמצעות כישרונות האנשים.

השגת איזון

אנו מאמינים, כי עבודה יחדיו, הפיכת מחשבה יצירתית לממשות עסקית וסיוע בפיתוח מוצרים שניתן לראות במרכול המקומי גורמת סיפוק והנאה. אתוס זה מורחב גם לדרך העבודה שלנו: אנו מפעילים תרבות בלתי רשמית, קוד לבוש פשוט ברוב האתרים ומסייעים לאנשינו להשיג איזון בין עבודה לחיים.

חזרה למעלה