Toggle חפש

  1. ראשי
  2. ...
  3. הנהגת יוניליוור ישראל
  4. מאיה אלמוג - סמנכ"ל חטיבת כספים ומערכות מידע

מאיה אלמוג - סמנכ"ל חטיבת כספים ומערכות מידע

Maya Almog - VP, Finance and Information Systems Division

מאיה אלמוג הצטרפה ליוניליוור עם סיום לימודיה בשנת 1995. משמשת כסמנכ"ל כספים ומערכות מידע מיולי 2012. קודם לתפקידה עבדה אלמוג במשך למעלה מארבע שנים בחברת יוניליוור בסינגפור שם שימשה כסמנכ"ל הכספים של Unilever Asia Private Limited של אזור AAR) AMET, ASIA, RUB) וקודם לכן כסמנכ"ל הכספים האזורי של AAC. אלמוג החלה את דרכה בחברה בתפקיד פלנרית בשרשרת האספקה. משם המשיכה ושמשה במגוון רחב של תפקידים בחברה, ביניהם ניהול מחלקת התכנון בשרשרת האספקה, Finance Business Partner של חטיבת שרשרת האספקה ולאחר מכן Finance Business Partner של חטיבת המזון.

מאיה אלמוג בעלת תואר MBA מאוניברסיטת בן גוריון ותואר ראשון בכלכלה מהאוניברסיטה העברית.

חזרה למעלה