Toggle חפש

  1. ראשי
  2. ...
  3. ההיסטוריה שלנו
  4. 1910 - 1919: עשור של שינוי

1910 - 1919: עשור של שינוי

שוק הסבון בממלכה המאוחדת הגיע לנקודת רוויה, לכן Lever Brothers מתמקדת ברכישות במקום.

תמונה מפרסומת הולנדית של בלו-בנד מסביבות 1910

בינתיים, הדרישה למרגרינה ממשיכה לעלות, ו-Lever Brothers, יורגנס ו-ואן דן ברג מגבירים את העניין שלהם בייצור חומרי גלם. תנאי שוק קשים גם הובילו לצמיחה של ארגוני המסחר. כאשר ממציאים טכנולוגיות חדשות למיצוק שמן, עסקים הצטרפו למאגר שמן הלווייתנים כדי לפקח על המצרך החדש והחשוב הזה.

אך ענני המלחמה החלו להיאסף. מלחמת העולם הראשונה עמדה ליצור השפעה משמעותי, תחילה בשל העלאת הביקוש לסבון ומרגרינה - מצרכים חיוניים בזמן מלחמה - ושנית, בשל ההתערבות של הממשלות הבריטית והגרמנית, שהעבירו את תעשיות השמן והשומן לפיקוח ממשלתי.

נקודות חשובות

1910

Lever Brothers קונה את החברה הראשונה שלה במערב אפריקה, WB MacIver Ltd, כדי להבטיח אספקה של שמן דקל עבור Port Sunlight.

1911

מעבדת המחקר הראשונה של Lever Brothers מוקמת ב-Port Sunlight.

1912

הסכם חלוקת הרווחים הראשון בין יורגנס לבין ואן דן ברג מסתיים, אך שתי החברות ממשיכות לעבוד ביחד.

1913

עסקים מובילים באירופה מאחדים כוחות כדי ליצור את מאגר שמן הלווייתנים.

1914

בשנה בה פורצת המלחמה, חברות בשליטת Lever Brothers מייצרות כ-135,000 טונות של סבון בשנה, בעוד שבהולנד, יורגנס ו-ואן דן ברג רוכשים כל אחד מספר עסקים קטנים, וכל אחד מהם שולט בשבעה מפעלי מרגרינה בגרמניה.

1917

Lever Brothers רוכשת את Pears Soap, חברה שהוקמה בשנת 1789, ויורגנס כורתים ברית עם Kellogg's כהכנה להתרחבות לצפון אמריקה. בזמן זה, יורגנס ו-ואן דן ברג מקימים מפעלים באנגליה, שאחד מהם בפורפליט, אסקס, מייצר מרגרינה גם כיום. Lever Brothers גם מתרחבת לשוק המרגרינה עם השקת Planters, מגבירה פעילות בדרום אפריקה ומתחילה לראות רווחים מהעסקים שלה באמריקה.

חזרה למעלה