1. ראשי
  2. ...
  3. מי אנחנו
  4. מטרה, ערכים ועקרונות

מטרה, ערכים ועקרונות

מטרת התאגיד שלנו קובעת שעל מנת להצליח יש צורך "לשמור על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של התנהגות תאגידית כלפי כל מי שעובד מולנו, 

הקהילות בהן אנו מעורבים והסביבה עליה אנחנו משפיעים."

תמיד עובדים ביושרה

ביצוע הפעולות שלנו ביושרה ועם כבוד כלפי האנשים, 

הארגונים והסביבות הרבות שאיתן העסק שלנו בא במגע תמיד נמצא בלב האחריות התאגידית שלנו.

השפעה חיובית

אנחנו שואפים ליצור השפעה חיובית בדרכים רבות: באמצעות המותגים שלנו, הפעולות המסחריות והקשרים שלנו, 

באמצעות פעולות התנדבותיות, ובדרכים רבות אחרות בהן אנו משפיעים על החברה.

מחויבות מתמשכת

בנוסף, אנחנו מחויבים לשפר כל הזמן את הדרך בה אנו מנהלים את ההשפעה שלנו על הסביבה, 

ופועלים להגיע ליעד ארוך טווח של פיתוח עסק בר-קיימא.

מימוש השאיפות שלנו

מטרת התאגיד שלנו מגדירה את השאיפות שלנו במהלך פעילות העסק שלנו. היא מופיעה בתקנון העקרונות העסקיים שלנו שמתאר את הסטנדרטים המבצעיים לפיהם פועלים כל העובדים ביוניליוור, בכל מקום בעולם. 

התקנון גם תומך בגישה שלנו לאחריות תאגידית תחת פיקוח.

עבודה עם אחרים

אנחנו רוצים לעבוד עם ספקים בעלי ערכים דומים לשלנו, שפועלים בהתאם לסטנדרטים דומים לשלנו. תקנון הספקים שלנו, שמותאם לתקנון העקרונות העסקיים שלנו, 

מורכב מאחד עשר עקרונות המכסים נושאים של יושרה בעסקים ואחריות בנוגע לעובדים, ללקוחות ולסביבה.

Our principles

צרכנים

יוניליוור מחויבת לספק לצרכנים שלה מותגים ומוצרים הנותנים באופן עקבי ערך מוסף במושגי איכות ומחיר, ובטיחותיים לשימוש ייעודם. 

המוצרים והשירות ימותגו, יפורסמו ויתוקשרו באופן הולם ומדויק.

בעלי המניות

יוניליוור תפעל על-פי כללים ונהלים מקובלים של חברות בינלאומיות. 

אנו נספק לבעלי המניות מידע על הפעילות, המבנה, המצב הכספי והתוצאות העסקיות באופן סדיר, אמין ובזמן.

שותפים עסקיים

יוניליוור מחויבת לבניית יחסי גומלין עם ספקיה, לקוחותיה ושותפיה העסקיים. 

אנו מצפים משותפינו לדבוק בעקרונות עסקיים מקובלים בדומה לקוד זה

מעורבות חברתית

יוניליוור שואפת להיות אזרח קולקטיבי נאמן וחלק בלתי נפרד מהחברה ומהקהילה שבהן היא פועלת.

פעילויות ציבוריות

יוניליוור מעודדת את חברותיה לקדם את האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלהן ולהגן עליהם. 

יוניליוור תשתף פעולה עם ממשלות וארגונים אחרים, הן באופן ישיר והן דרך גופים כמו התאחדות התעשיינים, לפיתוח הצעות חקיקה ותקנות אחרות שיסייעו בהגנה על אינטרסים עסקיים לגיטימיים.

איכות הסביבה

על מנת לענות לצורכי הלקוחות, ובחתירתנו לחדשנות מדעית, נכבד את דאגותיהם של צרכנינו והחברה כולה. 

נפעל על בסיס מדעי איתן, תוך יישום אמות מידה נוקשות בבטיחות המוצרים.

תחרות

יוניליוור מאמינה בתחרות נמרצת אך הוגנת, ותומכת בפיתוח חוקי תחרות הולמים. 

חברות יוניליוור ועובדיהן יישמו עקרונות תחרות הוגנים ויפעלו בהתאם לכל החוקים המתאימים.

הגינות ויושר עסקי

יוניליוור לא נותנת ולא מקבלת, באופן ישיר או עקיף, שוחד או כל יתרון עסקי או רווח כספי לא הולם. העובדים לא יציעו ולא יקבלו או ייתנו מתנה או תשלום אחר אשר הינם שוחד, או העשויים להתפרש ככאלה. 

כל דרישה או הצעת שוחד חייבות להידחות מיד ותדווח להנהלה ללא דיחוי. יוניליוור מנהלת את ספריה ומסמכיה באופן שמשקף במדויק את כל עסקאותיה. 

לא ישומרו ולא ימוסדו תהליכים של אי חשיפה או הסתרה של חשבונות, כספים או נכסים.

ניגוד אינטרסים

יוניליוור מצפה מעובדיה להימנע מפעילויות אישיות ומעסקאות ואינטרסים כספיים, העלולים לעמוד בסתירה למחויבותם לארגון. במקומות שייתכנו בהם ניגודי אינטרסים, יינתן לעובדים תדרוך מתאים. 

אנו מצפים מעובדינו שלא לחפש רווחים לעצמם או לאחרים, תוך ניצול מעמדם לרעה.

ציות – פיקוח – דיווח

ציות לעקרונות אלה הוא גורם חיוני בהצלחתנו העסקית. מועצת המנהלים של יוניליוור רואה עצמה אחראית להפצת הקוד, ותוודא שהוא מובן ומיושם על-ידי כל עובדיה. 

האחריות היומיומית מוטלת על המנהלים הבכירים בחברות השונות. הם אחראים על יישום העקרונות, במידת הצורך דרך האצלת הסמכות והאחריות לאחרים. 

מועצת המנהלים תבחן ציות לקוד זה אחת לשנה, בעזרת המבקרים והוועדה המשותפת לחקר סיכונים. כל הפרה של הקוד חייבת להיות מדווחת, בהתאם לתהליך שהוועדה המשותפת הגדירה. הנהלת יוניליוור לא תמתח ביקורת על מנהלים שיפסידו עסקאות כתוצאה מדבקות בערכי קוד העקרונות ובמדיניות שעוצבה לצורך שמירתו. 

הנהלת יוניליוור מצפה מעובדיה להביא לידיעתה או לידיעת ההנהלה הבכירה בחברתם כל חשד להפרת סדרים או הפרה בפועל של קוד עקרונות זה. 

הנהלת יוניליוור מבטיחה כי אף עובד לא ייפגע כתוצאה מדיווח על הפרת קוד עקרונות זה, כיוון שבנתה הליך דיווח השומר על סודיות וחיסיון המדווח.

Download "Science with objectivity and integrity" (PDF | 73KB)

חזרה למעלה