לדלג ל תוכן

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד: דו"ח לשנת 2021

פורסם:

תמונת הלוגו של יוניליוור

בישראל קיים חוק שכר שווה לעובדת ולעובד שתכליתו היא לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין עובדות ועובדים בכל הנוגע לתגמול מעבודה. לפי הגדרות החוק, עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים/ות לשכר וגמול שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך.

בהתאם לעדכון החוק, החל מהיום (1.6.2022) עלינו לפרסם מידע על פערי שכר ותגמול בין עובדות לעובדים, במסגרת הקבוצה אליה שויכו בפילוח שנערך לצורך זה. לאור חשיבות הנושא החליטה יוניליוור ישראל כי יפורסם המידע ביחס לכלל העובדים והעובדים בקבוצת יוניליוור ישראל כולה - אף שעל פי הגדרות החוק, לא מחויבות כל החברות בקבוצה לפרסם דו"ח פומבי ולמסור הודעות לעובדים.

ביוניליוור רואים חשיבות רבה בקיום סביבת עבודה שיוויונית, מגוונת ובטוחה. אנו בוחנים מדי שנה, ובאופן שוטף במהלך השנה, את התגמול הכולל של כל עובדות ועובדי החברה. בחינת התגמול מבוססת על כלים, מתודולוגיות ובקרות שונות (כגון טווחי שכר והטבות המוגדרים לפי דרגות, תפקידים, וותק, סקרים חיצוניים שמשווים את השכר והתגמול בחברה אל המקובל בשוק העבודה בישראל, ועוד). בנוסף, אנו מיישמים את המדיניות הגלובלית של יוניליוור בנושא "שכר מחייה הוגן" (Fair Living Wage) ומוודאים מדי שנה כי כל העובדות והעובדים מקבלים שכר הולם למחייה בישראל, בהתאם להגדרות החברה.

דו"ח פומבי של קבוצת החברות של יוניליוור בישראל1 לשנת 2021 (20.12.2020-19.12.2021)

בהתאם לסעיף 6ב לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו – 1996

מספר סידורי של קבוצת העובדים

פער השכר בין נשים לבין גברים באחוזים (מינוס מייצג פער ביתרון לנשים)- מנורמל לשנה מלאה ולמשרה מלאה

שיעור העובדים (גברים) בקבוצה ששכרם נמוך מהשכר הממוצע בקבוצה

שיעור העובדות (נשים) בקבוצה ששכרן נמוך מהשכר הממוצע בקבוצה

פער השכר בין עובדות לבין עובדים באחוזים (מינוס מייצג פער ביתרון לנשים)- בין 0% לבין 80% משרה

פער השכר בין עובדות לבין עובדים באחוזים (מינוס מייצג פער ביתרון לנשים)- בין 80.01% לבין 90% משרה

פער השכר בין עובדות לבין עובדים באחוזים (מינוס מייצג פער ביתרון לנשים)- בין 90.01% לבין 100% משרה

1.

2.3%

50.0%

57.0%

2.

4.0%

56.3%

62.5%

3.

נשים בלבד

נשים בלבד

47.6%

4.

4.5%

45.0%

59.0%

5.

3.7%

56.3%

59.1%

2.0%-

24.5%-

3.7%

6.

7.6%

74.4%

85.2%

7.

7.2%

33.3%

61.0%

8.

2.6%

63.6%

72.2%

9.

4.3%-

50.0%

39.3%

0.6%-

24.7%-

2.5%-

10.

8.5%

62.1%

68.8%

11.

8.1%

54.4%

67.0%

12.

12.7%

61.8%

100.0%

13.

15.6%

52.1%

60.8%

14.

גברים בלבד

56.8%

גברים בלבד

.15

גברים בלבד

59.3%

גברים בלבד

16.

6.0%

50.0%

50.0%

17.

5.4%-

60.0%

60.0%

18.

18.6%

45.1%

80.0%

19.

גברים בלבד

50.6%

גברים בלבד

20.

נשים בלבד

נשים בלבד

57.7%

ביוניליוור ישראל אין עובדות או עובדים ששכרם נמוך משכר המינימום, ולפיכך אין מי שמקבלים השלמה לשכר המינימום.

יוניליוור בוחנת כל העת את נתוני השכר והתגמול בחברה. בבחינה של הדוחו"ת שהופקו על פי החוק מצאנו כי פערים בתגמול הקיימים בתוך הקבוצות נובעים משונות בנתונים כמו מהות התפקידים, הבדל בשנות העבודה בחברה, עבודה בשעות נוספות ובמשמרות, העסקה במסגרת הסכמים קיבוציים שונים וחוזים אישיים, וכיוצא באלו קריטיונים. ככל שנמצאים פערים שאינם מוסברים בשוני בתפקידים, במהות ובנתונים, הם מקבלים מענה.

1

יוניליוור ישראל מזון בע"מ,יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע"מ, יוניליוור שפע ישראל בע"מ, בייגל את בייגל מזון (1985) בע"מ, גלידת שטראוס בע"מ

חזרה לתחילת הדף