לדלג ל תוכן
צילום מלמטה למעלה של עץ דקל

הובלה בעידן הבא של קיימות ארגונית

פחות דברים, שנעשים טוב יותר, עם השפעה רבה יותר

תוכנית הפעולה שלנו לצמיחה נותנת מענה לאתגרים האלה. בשנים הקרובות, ההתמקדות שלנו תהיה בארבעה סדרי עדיפויות של קיימות.

המחשה של פעולות בר קיימא

אקלים

השאיפה שלנו היא לאפס פליטות נטו לאורך שרשרת הערך שלנו.

סט של פאנלים סולאריים

טבע

השאיפה שלנו היא לספק מערכות אקולוגיות טבעיות וחקלאיות גמישות ומתחדשות.

שדה של גידול אורז

פלסטיק

השאיפה שלנו היא סוף לזיהום הפלסטיק באמצעות הפחתה, מחזור ושיתופי פעולה.

ערמות של פלסטיק

פרנסה

השאיפה שלנו היא להבטיח פרנסה ראויה לאנשים בשרשרת הערך הגלובלית שלנו, כולל על ידי משכורת ראויה.

אישה עובדת בחנות קטנה
אדם עומד מול פאנלים סולאריים
חזרה לתחילת הדף