המסע שלנו להיות חברה שהיא מקור גאווה לעולם

לפני עשר שנים התחלנו במסע שמטרתו הייתה לקבוע רף חדש בתחום הקיימות העסקית.

רצינו להראות כי צמיחה אינה באה בהכרח על חשבון בני האדם וכדור הארץ.

רצינו להראות כי עסק יכול להיות מקור לעשיית טוב – במעשים, ולא רק במילים.

הישגנו רבים מהיעדים שהצבנו לעצמנו, אך נכשלנו בהשגת יעדים אחרים

לאחר עשור, אנו משתפים בלמידה ובניסיון שצברנו.

אלו יהיו עמודי התווך של אסטרטגיה חדשה ושאפתנית עוד יותר.

מבט לאחור על עשור חלוצי

ב-2010 הישקנו את תוכנית הקיימות של יוניליוור (USLP).

התוכנית שינתה את כללי המשחק. בתקופה שרוב החברות התייחסו לקיימות ולעסק כשתי סוגיות נפרדות, אנו הבנו שיש ביניהם קשר אמיץ.

לא היה מדובר למעשה בתוכנית קיימות.

זו הייתה תוכנית ליצירת עסק בר-קיימא ומצליח.

בחנו כל היבט בשרשרת הערך שלנו ועיצבנו את גישתנו סביב מטרות גדולות שהיה ברור לנו שהן בלב-ליבו של סדר היום העולמי בפיתוח בר-קיימא.

פעולות בתחום האקלים. שוויון מגדרי. הבריאות והתזונה של מיליוני בני אדם. כבוד לסביבה. עולם הוגן יותר, משגשג יותר.

בהמשך ביססנו את המטרות הללו באמצעות מגוון רחב של יעדים בתחום הקיימות בהיקף חסר תקדים לעסק בסדר גודל שלנו.

ראינו כיצד העבודה שלנו שינתה את העולם סביבנו – העצמת נשים, הגנה על יערות, שיפור הבריאות ועידוד

חקלאות בת-קיימא.

ראינו את התועלות לעסק שלנו.

ואולם, על אף הישגנו הרבים, עוד רבה המלאכה לפנינו.

לא עמדנו בכל אחת מהמטרות שלנו.

לא הישגנו את כל היעדים שהצבנו לעצמנו.

לאורך הדרך למדנו גם כמה שיעורים קשים.

במה הצלחנו?

לאחר עשר שנים של תוכנית הקיימות של יונילוור (USLP), השינוי שחוללנו ניכר

תוכנית הקיימות Unilever Sustainable Living Plan

,תוכנית הקיימות Unilever Sustainable Living Planמיועדת להפריד את הצמיחה העסקית של הארגון מטביעת כף הרגל הסביבתית ובמקביל להגדיל את ההשפעה החברתית החיובית שלנו.

התוכנית שלנו כוללת שלוש מטרות-על, המושתתות על תשע מחויבויות ומטרות החובקות את הפעילות החברתית, הסביבתית והכלכלית לאורך כל שרשרת הערך. נמשיך לשתף פעולה עם גורמים אחרים כדי להתמקד באותם תחומים שבהם יש לנו יכולת לקדם את השינוי הגדול ביותר ולתמוך ביעדים לפיתוח בר-קיימא (בקיצור, SDGs) שקבע ארגון האו"ם.

הצבנו לעצמנו שלוש מטרות-על

שיפור הבריאות
והרווחה
בקרב יותר מ-

1 מיליארד בני אדם

עד 2020 נסייע ליותר ממיליארד בני אדם לנקוט פעולות לשיפור בריאותם ורווחתם.

UN Sustainability Development Plan

אנו נוקטים פעולות לקידום היעדים לפיתוח בר-קיימא שקבע ארגון האו"ם


עד 2020 נסייע ליותר ממיליארד בני אדם לשפר את הבריאות והיגיינה שלהם. הדבר יסייע להפחית את שיעור המחלות המסכנות חיים כגון שלשולים.

להגיע ל-1.3 מיליארד בני אדם עד סוף 2019

 • הפחתת היקף מחלות מעי (שלשולים) ודרכי הנשימה באמצעות רחיצת ידיים

 • אספקת מים בטוחים לשתייה

 • שיפור הגישה לאמצעי תברואה

 • שיפור הדימוי העצמי

 • שיפור ההערכה העצמית

 • סיוע בשיפור שיקום העור

למידע נוסף על בריאות והיגיינה

נמשיך לפעול לשיפור הטעם והאיכות התזונתית של כל מוצרינו. רוב המוצרים שלנו עומדים כיום בבנצ'מרקים מבוססים המלצות תזונתיות לאומיות. המחויבות שלנו אינה עוצרת פה: עד 2020 נכפיל את יחס המוצרים העומדים בסטנדרטים תזונתיים גבוהים המבוססים על הנחיות תזונה בינלאומיות. הדבר יסייע למיליוני בני אדם לשפר את איכות התזונה שלהם.

56% ממוצרי הפורטפוליו שלנו, לפי מכר, עומדים בסטנדרטים התזונתיים הגבוהים ביותר בשנת 2019

 • הפחתת רמות המלח
שומן רווי:
 • הפחתת השומן הרווי

 • הגדלת התכולה של חומצות שומן נחוצות

 • הפחתת השומן הרווי במספר רב יותר של מוצרים

  (מטרות שאינן נמדדות או מדווחות מאז המכירה של עסקי הממרחים ב-2018.)

 • הוצאת שומן הטרנס מהמוצרים
 • הפחתת סוכר
הפחתת קלוריות:
 • בגלידה לילדים
 • במספר רב יותר של מוצרי גלידה
 • מתן מידע לגבי הרגלי אכילה בריאים

למידע נוסף על שיפור התזונה

הפחתת
ההשפעה
הסביבתית

בחצי

הצבנו לעצמנו יעד עד 2030 להקטין בחצי את טביעת כף הרגל הסביבתית שלנו בכל הנוגע לייצור ולשימוש במוצרים שלנו, במקביל לצמיחה העסקית של החברה.*

UN Sustainability Development Plan

אנו יוזמים פעולות לקידום היעדים לפיתוח בר-קיימא שקבע ארגון האו"ם

מחזור חיי המוצרים שלנו:

הפחתת השפעת גזי החממה של המוצרים שלנו בחצי לכל אורך מחזור החיים שלהם עד 2030.

השפעתנו על גזי החממה לצרכן גדלה בכ-2% מאז 2010*

הייצור שלנו:

עד 2020, פליטות ה-CO2 שמקורן באנרגיה שצורכים המפעלים שלנו, תהיה באותה רמה או ברמה נמוכה מזו של 2008 על אף העלייה המשמעותית בהיקפי הצריכה.

הפחתה של 65% בפליטות CO2 מאנרגיה לטון תוצר מאז 2008

הגעה למאזן פחמן חיובי בייצור:
 • צריכת כל האנרגיה ממקורות מתחדשים

 • רכישת חשמל מהרשת ממקורות מתחדשים

 • הוצאת הפחם מתמהיל מקורות האנרגיה

 • העמדת עודפי אנרגיה לרשות קהילות

הפחתת גזי החממה מתהליכי כביסת בגדים:
 • שינוי נוסחאות
 • הפחתת גזי חממה שמקורם בתובלה

 • הפחתת גזי חממה שמקורם בקירור
 • הפחתת צריכת האנרגיה במשרדים שלנו
 • הפחתת נסיעות העובדים
למידע נוסף על גזי חממה

מוצרינו בשימוש:

הפחתת כמות המים הקשורה לשימוש הצרכנים במוצרים שלנו למחצית עד 2020.+

השפעתנו על צריכת המים לצרכן גדלה בכ-1% מאז 2010*

הייצור שלנו:

עד 2020, פליטות ה-CO2 שמקורן באנרגיה שצורכים המפעלים שלנו, תהיה באותה רמה או ברמה נמוכה מזו של 2008 על אף העלייה המשמעותית בהיקפי הצריכה.

הפחתה של 47% על גריעת מים לכל טון תוצר מאז 2008

הפחתת היקף השימוש במים בתהליך הכביסה:
 • מוצרים העושים שימוש בפחות מים

 • הפחתת היקף השימוש במים לצורכי חקלאות

למידע נוסף על השימוש במים

המוצרים שלנו:

הפחתת כמות המים הקשורה לסילוק המוצרים שלנו למחצית עד 2020.

השפעתנו על הפסולת לצרכן פחתה בכ-32% מאז 2010*

הייצור שלנו:

עד 2020 כמות הפסולת הכוללת הנשלחת לסילוק תשתווה או תהיה נמוכה מהרמות של 2008, על אף הגידול המשמעותי בהיקפים.

הפחתה של 96% בפסולת הכוללת לטון תוצר מאז 2008

הפחתת פסולת שמקורה בתהליך הייצור:
 • פסולת לא מסוכנת הנשלחת למטמנות
 • אריזות פלסטיק ניתנות לשימוש חוזר, מיחזור או הפיכה לקומפוסט

 • הפחתת השימוש באריזות

מיחזור אריזות:
 • הגדלת שיעורי המיחזור והשיוב

 • הגדלת חומר ממוחזר

 • התמודדות עם פסולת שקיקים

 • הפסקת השימוש ב-PVC

הפחתת פסולת משרדית:
 • מיחזור, שימוש חוזר, שיוב

 • הפחתת צריכת נייר

 • הפסקת השימוש בנייר בתהליכים שונים

למידע נוסף על פסולת ואריזות

עד 2020 נרכוש 100% מחומרי הגלם החקלאיים שלנו ממקורות בני קיימא.

62% מחומרי הגלם החקלאיים שלנו נרכשו ממקורות בני קיימא עד סוף 2019

 • שמן דקלים בר קיימא

 • נייר וקרטון

 • פולי סויה ושמן סויה

 • תה

 • פירות

 • ירקות

 • לקקאו

 • סוכר

 • שמן חמניות

 • שמן קנולה

 • מוצרי חלב

 • סחר הוגן Ben & Jerry’s

 • ביצי חופש

 • הגדלת היקף הרכש של פריטי משרד ממקורות בני קיימא

למידע נוסף על רכש ממקורות בני קיימא

שיפור
פרנסה
עבור

מיליונים

עד 2020 נשפר את מקורות הפרנסה של מיליוני בני אדם במקביל לצמיחה העסקית שלנו.

UN Sustainability Development Plan

אנו נוקטים פעולות לקידום היעדים לפיתוח בר-קיימא שקבע ארגון האו"ם


עד 2020 נקדם את נושא זכויות האדם במפעלים ובשרשרת האספקה המורחבת שלנו.

70% מהוצאות הרכש מופנים לספקים העונים לדרישות החובה של מדיניות הרכש האחראי שלנו


אנו ממשיכים לכבד זכויות אדם ולהתמקד ב-8 הסוגיות הבולטות בדוח זכויות האדם שלנו


מדד ה-TRFR (השיעור הכולל של תדירות תאונות בטווח זמן נתון) שלנו עומד על 0.76 לכל מיליון שעות עבודה בפועל

 • יישום עקרונות האו"ם בנושא זכויות העסקים וזכויות האדם

 • הקצאת 100% מהוצאות הרכש בהתאם למדיניות רכש אחראי שלנו

 • יצירת מסגרת לתגמול הוגן

 • שיפור רמת הבריאות, התזונה והרווחה של העובדים

 • הפחתת היקף הפציעות והתאונות במקום העבודה 

למידע נוסף על הגינות במקום העבודה

עד 2020 נעצים 5 מיליון נשים.

2.34 מיליון נשים קיבלו אפשרות גישה ליוזמות שמטרתן לקדם את ביטחונן, לפתח את כישוריהן ולהגדיל את מרחב ההזדמנויות שלהן

 • יצירת איזון תעסוקתי בין נשים לגברים, בדגש על תפקידי ניהול

 • קידום הבטיחות בקרב נשים בקהילות שבהן אנו פועלים

 • שיפור הנגישות להדרכה ומיומנויות

 • הרחבת ההזדמנויות בשרשרת האספקה

למידע נוסף על הזדמנויות לנשים

עד 2020 תהיה לנו השפעה חיובית של חייהם של 5.5 מיליון בני אדם.

793,000 חקלאים זעירים ו- 1.81 מיליון סוחרים זעירים קיבלו אפשרות גישה ליוזמות המיועדות לשיפור שיטות חקלאות או להגדלת הכנסות

 • שיפור הפרנסה של חקלאים זעירים

 • שיפור ההכנסות של סוחרים זעירים

למידע נוסף על הכללה עסקית
Key
 • יעדים שהושגו

  This is the number of targets we have achieved

 • מתקדם לפי התוכנית

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • רחוק מיעדי התוכנית

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  מהיעד שהושג

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

* היעדים הסביבתיים שלנו מבוטאים במונחים של ' לפי שימוש צרכני. פירוש הדבר צריכה של המוצר, יחידה או מנה..

+ בשבע ארצות הסובלות ממחסור במים, הכוללות כמחצית מאוכלוסיית העולם.

PricewaterhouseCoopers (PwC) assured. ראו Independent assurance & our metrics.

בעקבות המצפן שלנו

כאשר תוכנית ה-USLP תגיע לקיצה בשנת 2020, כיצד אנחנו ממשיכים?

מתקדמים.

אנו בטוחים יותר מאי-פעם כי המסלול שבו אנו מתנהלים כרגע הוא המסלול הנכון – עבורנו ועבור העולם כולו. אנו מתבססים על הניסיון שצברנו במסגרת התוכנית USLP ויוצאים לדרך חדשה שמטרתה הקמת תנועה שבה הספקים, הלקוחות והצרכנים שלנו יהיו חלק מיצירת מעתיד טוב יותר.

איך נראה ארגון כזה?

אנו מאמינים שעליו להיות מונע ייעוד ומותאם לעתיד – ושעליו לקדם את הביצועים הטובים ביותר.

כדי להגיע ליעד, בכוונתנו להתקדם בעקבות המצפן החדש שלנו – אסטרטגיה עסקית בת-קיימא, המבוססת על שלוש אמונות מרכזיות:

מותגים שיש להם ייעוד, צומחים

חברות שיש להן ייעוד, מאריכות ימים

אנשים שיש להם ייעוד, משגשגים

נשמח לשתף אתכם במסע שלנו.

בכוונתנו לעשות שימוש במיטב הפרקטיקות העסקיות כדי לבנות את העולם שכולנו רוצים לראות. עסק שיכול להיות מקור גאווה לעולם.