מים

צריכת המים בתהליכי הייצור שלנו צומצמה כמעט בחצי מאז 2010.

אולם 99% מטביעת הרגל המימית (Water Footprint) מקורה בצרכנים המשתמשים במוצרים שלנו – וטרם הצלחנו להקטין כמות זו.

אנחנו עובדים על זה. אנו מפתחים מוצרים הצורכים פחות מים כדי לסייע לאנשים לחסוך משאב יקר ערך זה.

שוויון הזדמנויות לנשים

הגענו לאיזון מגדרי בדרג הניהולי בכל העולם, וכיום נשים מאיישות 51% מתפקידי הניהול בחברה, לעומת 38% ב-2010.

העצמנו 2.34 מיליון נשים ברחבי העולם וסייעינו להן לפתח כישורים חדשים ולהרחיב את ההזדמנויות העומדות בפניהן.

בנוסף, שיפרנו את הבטיחות של נשים העובדות במטעי תה.

פליטות גזי חממה

כיום אנו מפעילים את מתקני הייצור שלנו ברחבי העולם באמצעות חשמל מהרשת שכולו (100%) מגיע ממקורות מתחדשים.

הפחתנו 65% בפליטות גז ה-CO2 שמקורו באנרגיה מאז 2008, אך כשני שלישים מהפליטות במחזור החיים המוצרים שלנו נובעים משימוש הצרכנים באנרגיה בבתים שלהם.

המעטנו בהערכת האתגר הכרוך בשינוי התנהגות הצרכנים, אך אנו פועלים כדי לקדם את הנושא באמצעות מוצרים ושיתופי פעולה.

הגינות במקום העבודה

עשינו כברת דרך בתחום קידום זכויות אדם בכל הרמות בארגון שלנו אנו משלמים לעובדים שלנו שכר מחי.

ובשרשרת האספקה שלנו הודות למסגרת התגמול ההוגן שהנהגנו ברוב המקומות.

הכללה בפעילות העסקית

מאז 2010, סייענו ל-1.8 מיליון קמעונאים קטנים וזעירים ברחבי העולם לשפר את הכנסותיהם באמצעות יוזמות כלכליות.

כיום אנו מרחיבים מאמצינו כדי לסייע להם לבנות חוסן אישי ולהכין אותם לעולם הדיגיטלי באמצעות שיתופי פעולה המספקים גישה למקורות אשראי ולחברות ביטוח.

פסולת ואריזות

השפעת הפסולת שלנו במונחים של פסולת לצרכן פחתה ב-32% מאז 2010. התקדמנו משמעותית בתחומים שנתונים לשליטתנו, הורדנו לאפס את כמות הפסולת שנשלחה למטמנות מכל המפעלים שלנו וכן הורדנו ב-96% את שיעור הפסולת לטון ייצור שנשלחה לסילוק.

אנו מתקדמים יפה במחויבויותינו להבטיח כי אריזות הפלסטיק של מוצרינו יהיו ניתנות למחזור, שימוש חוזר או הפיכה לקומפוסט עד 2025, ולהשתמש לפחות ב-25% פלסטיק ממוחזר באריזות שלנו עד מועד זה.

ב-2019 התחייבנו להפחית את השימוש בפלסטיק בתולי ולקדם איסוף למחזור של יותר פלסטיק מכפי אנו מייצרים.

רכש בר-קיימא

מאז 2010 הגדלנו את כמות חומרי הגלם החקלאיים שלנו המגיעים ממקורות בני-קיימא מ-14% ל- 62%, ו-88% מ-12 הגידולים העיקריים שלנו נרכשים ממקורות בני-קיימא.

עשינו כברת דרך משמעותית, אך המלאכה טרם הסתיימה.

בריאות והיגיינה

מאז 2010, סייענו ליותר מ-1.3 מיליארד בני אדם לשפר את בריאותם ואת ההיגיינה שלהם. בכך עברנו את היעד המקורי שעמד על 1 מיליארד. אך בכך לא אמרנו את המילה האחרונה.

אנו ממשיכים להשקיע מאמצים כדי להביא לשיפור בחיים של בני האדם.

תזונה

לפני עשר שנים קבענו לנו יעד להכפיל את שיעור המוצרים שלנו העומדים בסטנדרטים תזונתיים גבוהים , ל-60%. עד 2019, הגענו ל-56% ואנו בדרך להשיג את היעד עד סוף 2020.

מזון המכיל פחות סוכר, מלח, שומן רווי וקלוריות – ועם זאת טעים מאוד.